Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyen Van Toan)
 • (thxuanngoc)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  VE_DAY_NGHE_EM1.swf CAM_ON_MOT_DOA_XUAN_NGOI2.swf NGUOI_OI_HAY_VE1.swf IMG_1231.jpg IMG_1230.jpg ThangTuVeAnhTho.mp3 MOI_NGAY_TOI_CHON_MOT_NIEM_VUI.swf HA_LONG_BIEN_NHO1.swf DUNG_VI_EM_LA_BIEN_21.swf HOI_THI_KHEO_TAY_HAY_LAM_11.swf ConDuongMuaOldVersion.mp3 TinhYeuCuaMeTHu_TRang.mp3 BongHongCaiAoThu_Trang.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Bùi Thị Nguyệt
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thnambinh65
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Đức Trọng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lopktnd
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Kim Thoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 1376 (xem chi tiết)

  1476015.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Vũ Bảo Lâm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 246 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Kim Thoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 161 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Văn Tuyền
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tuyenhoalinh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 220 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Nhường
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 41000 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hằng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 103751 (xem chi tiết)

  443667.jpg";i:1;i:136;i:2;i:200;}}-photo
  Họ và tên Hoàng Thị Hồng Nhung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 178164 (xem chi tiết)

  765580.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
  Họ và tên Phạm Thị Liên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Mỹ thuật, Thể dục
  Điểm số 714 (xem chi tiết)

  718097.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
  Họ và tên Tạ Thị Tròn
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/tathitron1984
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 2222 (xem chi tiết)

  753972.jpg";i:1;i:200;i:2;i:132;}}-photo
  Họ và tên Trần Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 3372 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đinh Thị Thu Phương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 76837 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Thanh Tâm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 635 (xem chi tiết)

  770097.jpg";i:1;i:200;i:2;i:133;}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Ánh Tùng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 2027 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Phương Nam
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 49367 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Đức Trọng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vuductrong80
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 77802 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Toản
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyenvantoan
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Ngọc
  Quận/huyện Huyện Xuân Trường
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 34023 (xem chi tiết)