Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyen Van Toan)
 • (thxuanngoc)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  VE_DAY_NGHE_EM1.swf CAM_ON_MOT_DOA_XUAN_NGOI2.swf NGUOI_OI_HAY_VE1.swf IMG_1231.jpg IMG_1230.jpg ThangTuVeAnhTho.mp3 MOI_NGAY_TOI_CHON_MOT_NIEM_VUI.swf HA_LONG_BIEN_NHO1.swf DUNG_VI_EM_LA_BIEN_21.swf HOI_THI_KHEO_TAY_HAY_LAM_11.swf ConDuongMuaOldVersion.mp3 TinhYeuCuaMeTHu_TRang.mp3 BongHongCaiAoThu_Trang.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Trường Tiểu học Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Đinh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Số: 1741/BGDĐT-GDTrH

  987613 Trường tiểu học Xuân Ngọc đăng tải nguyên văn Công văn Số: 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ giáo dục và đào tạo. Các thầy cô giáo có thể tải về theo địa chỉ sau: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1741/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Hà Nội, ngày 05...

  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

  515252 Xin đăng tải nguyên văn Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) về CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ...

  Số: 7720/BGDĐT-GDTH

  454954 Bộ giáo dục và đào tạo có văn bản chỉ đạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 cho Giáo dục Tiểu học. Các thầy cô giáo muốn tải văn bản này về có thể tải về ...

  QĐ số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT

  420559 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––– Số: 30/2005/QĐ-BGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan...

  Số: 7623/BGDĐT-TTr-Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2008 - 2009

  420817 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 7623/BGDĐT-TTr V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2008 - 2009 Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 40/2000/QH10 và số 41/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội khoá X, Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị...

  QĐ SỐ 11/2008/QĐ-BGDĐT- Điều lệ BDD hội cha mẹ học sinh

  420775 Các bạn muốn download file này xin vào thư mục BÀI GIẢNGLỚP 5MÔN TOÁN...

  Điều lệ trường tiểu học

  420594 Các bạn vào thư mục Bài giảngLớp 5Môn Toán để DOWNLOAD về máy tính...

  Số: 9772/BGDĐT-CNTT

  420525 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 9772/BGDĐT-CNTT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 – 2009 Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo - Các trường trung cấp chuyên nghiệp Căn cứ Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo...

  Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT

  420513 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** Số: 23/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP DÀNH CHO NGƯỜI TÀN TẬT, KHUYẾT TẬT BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định...